Susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Lampiran PP NO. 15 Tahun 1994 Tanggal 18 April 1994

Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Golongan/Ruang Pangkat Golongan/Ruang
Ia Pembina Utama IVe Pembina Utama IVe
Ib Pembina Utama Madya IVd Pembina Utama IVe
IIa Pembina Utama Muda IVc Pembina Utama Madya IVd
IIb Pembina TK.I IVb Pembina Utama Muda IVc
IIIa Pembina IVa Pembina Tk.I IVb
IIIb Penata Tk.I IIId Pembina IVa
IVa Penata IIIc Penata Tk.I IIId
IVb Penata Muda Tk.I IIIb Penata IIIc
Va Penata Muda IIIa Penata Muda Tk.I IIIb
Vb Pengatur Tk.I IId Penata Muda IIIa
Iklan